Novosti o rezkom padenii cen na krasnyu ikry zaiavili v rosrybolovstve eto-omsk.ru
logo eto-omsk.ru ETO-OMSK.RU | Личный кабинет | Контакты | Доставка товара

Ludo Petransky Seurat a neoimpresionizmus/ Сера и неоимпрессионизм


V maji roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresionistov a o niekoiko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte (olej, 1884-1886). Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo k skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia. A nielen k zrodu, ale i k nacrtnutiu jednej z tendencii, ktorou sa v nasledujucich desafrociach - v podstate az do sucasnosti - uberal maliarsky i socharsky vyvin. Celu tendenciu charakterizuje harmonizacne usilie vyplyvajuce z metodicky disciplinovanej tvorivej operacie Tudskeho ducha na hraniciach nekonecnej poezie a racionalnej geometrie. Seuratova vyzva k disciplinovanej skladbe obrazovej plochy, ktora zodpoveda vedeckej i technickej orientacii doby a Mada moznosf aktivneho zaclenenia do spolocenskej struktury, patri k najzavaznejsim odkazom prvych dobyvateTov novych umeleckych pevnin. Svedci o uprimnom hiadani zvazkov vytvarneho diela s bohatosfou Fudskej skutocnosti. Je nesporne, ze Georges Seurat i niektori dalsi majstri druhej polovice devatnasteho storocia chceli vytvorif novy zivotny styl, novu kulturu a...

191 РУБ

похожие

Подробнее

Ludo Petransky Seurat a Neoimpresionizmus


V map roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresio-nistov1 а о niekofko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte. Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo к skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia.

140 РУБ

похожие

Подробнее

hot-selling MEAN WELL CEN-60-24 24V 2.5A meanwell CEN-60 60W Single Output LED Power Supply

CEN RACING REEPER MONSTER Nylon Roll Cage Bar Sway Shell Version For rc car 1/8 (car excluded Body Protection

hot-selling MEAN WELL CEN-60-30 30V 2A meanwell CEN-60 60W Single Output LED Power Supply

Advantages MEAN WELL CEN-75-36 36V 2.1A meanwell CEN-75 75.6W Single Output LED Power Supply

Jaromir Homolka Goticka plastika na Slovensku


Maloktora krajina sa moze popySif tolkymi pokladmi gotickeho umenia na takom malom uzemi ako Slovensko. No dodnes u nas nevysla publikacia, ktora by zhodnotila rozsiahly vyskum pamiatok, umelecko-historicky spracovala a podala tak komplexny poMad na tuto stylovu epochu na uzemi Slovenska. Kniha Goticka plastika na Slovensku spracuva parcialnu temu, neprinasa suhrnne dejiny gotickej plastiky, je skor hlbsou sondou do tejto oblasti. Zameriava sa na obdobie jej vrcholneho rozmachu, neskoru gotiku, vsima si jej vztahy к umeleckym centram ovplyvnujucim domacu tvorbu, к Prahe, ale najma к Viedni a Krakovu; pokusa sa ju zaclenif do prudov stredoeuropskych a dochadza к niektorym nazorom, znacne sa rozchadzajucim s tradicnym chapanim zahranicnych autorov. Na zaklade dnesneho stavu skumania pamiatok a rozsiahleho studia mozno tvrdit, ze v slovenskej tvorbe sa uskutocnila do istej miery synteza oboch veducich centier strednej Europy, gerhaertovskej a pogerhaertovskej Viedne a Stossovho Krakova, dosahujuca umelecky vrchol v jednom zo slovenskych okruhov, v skole Majstra Pavla z Levoce, ktory v sulade so starsimi vyvinovymi tendenciami prehodnotil a pretvoril spominane vplyvy svojim dielom vysokej urovne; jeho skolsky okruh, organicky rozvinuty az po prace zrustikalizovane, zasiahol vyrazne nielen cely Spis a Saris, ale i stredoslovenske banske mesta. Narocne fotograficke spracovanie gotickej plastiky na Slovensku je poslednym umeleckym odkazom Tibora Hontyha, jedneho z tych mala vy...

460 РУБ

похожие

Подробнее

Selling Hot MEAN WELL CEN-60-12 12V 5A meanwell CEN-60 60W Single Output LED Power Supply

Hot sale MEAN WELL CEN-100-42 42V 2.28A meanwell CEN-100 95.76W Single Output LED Power Supply

Selling Hot MEAN WELL CEN-100-24 24V 4A meanwell CEN-100 96W Single Output LED Power Supply

Advantages MEAN WELL CEN-75-48 48V 1.57A meanwell CEN-75 75.36W Single Output LED Power Supply

Фэнси Fancy. Na Hey Kiss Him Goodbye

Hot! MEAN WELL CEN-60-48 48V 1.25A meanwell CEN-60 60W Single Output LED Power Supply

Hot! MEAN WELL CEN-60-42 42V 1.43A meanwell CEN-60 63W Single Output LED Power Supply

Advantages MEAN WELL CEN-100-30 30V 3.2A meanwell CEN-100 96W Single Output LED Power Supply

Advantages MEAN WELL CEN-100-36 36V 2.65A meanwell CEN-100 95.4W Single Output LED Power Supply

hot-selling MEAN WELL CEN-60-20 20V 3A meanwell CEN-60 60W Single Output LED Power Supply

Selling Hot MEAN WELL CEN-75-24 24V 3.15A meanwell CEN-75 75.6W Single Output LED Power Supply

Росрыболовство заявило о резком падении цен на красную ...

Росрыболовство заявило о резком падении цен на красную икру в декабре из-за рекордного улова лососевых

В Росрыболовстве рассказали о резком падении цен на ...

Фото: РИА Новости. Комментарии89. Цены на красную икру в России в декабре снизились вдвое, сообщил журналистам во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Росрыболовство сообщило о резком падении цен на красную ...

Причиной снижения стоимости стал рекордный улов лососевых Цены на красную горбушевую икру в России упали в два раза в декабре, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную ...

В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную ...

В этом году объем добычи тихоокеанских лососей составил более 677 тысяч тонн — почти в два раза больше, чем в ...

Власти заявили о резком падении цен на красную икру в ...

Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза. В декабре 2018 года цены на красную икру снизились вдвое.

О резком падении цен на красную икру заявили в ...

Открытый турнир по рукопашному бою в честь Героя Советского Союза Безбокова.В.М.

Novosti o rezkom padenii cen na krasnyu ikry zaiavili v rosrybolovstve. Власти заявили о резком падении цен на красную икру в ...

Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза. В декабре 2018 года цены на красную икру снизились вдвое.

В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную ...

Цены на красную икру в России в декабре снизились вдвое, сообщил журналистам во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Novosti o rezkom padenii cen na krasnyu ikry zaiavili v rosrybolovstve. В Росрыболовстве рассказали о резком падении цен на ...

Фото: РИА Новости. Комментарии89. Цены на красную икру в России в декабре снизились вдвое, сообщил журналистам во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

ТСК - В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на ...

"Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тысяч тонн…

[Cheneng]MEAN WELL original CEN-60-30 30V 2A meanwell CEN-60 60W Single Output LED Power Supply

Irina Antonova Puskinovo muzeum


Obrazova galeria Statneho muzea vytvarnych umeni A.S.Puskina je najcennejsou castou jeho zbierok, nie vsak jedinou. Zbierky Puskinovho muzea su rozmanite a rozsiahle: obsahuju diela zahranicneho umenia od najstarsich cias az podnes, z obdobia vyse pattisic rokov. Okrem malieb uchovava muzeum okolo tristotisic kresieb a rytin, medziinym najv?csiu kolekciu starej ruskej a sovietskej grafiky na svete, vynikajucu zbierku egyptskych historickych pamiatok, ku ktorym patria aj unikatne fajjumske portrety a koptske tkaniny. Nechybaju tu ani ukazky antickeho socharstva a grecke vazy, mnozstvo predmetov uzitkoveho umenia, medaily a mince. Muzeum ma i zbierku odliatkov svetoznamych stredovekych a renesanenyeh socharskych diel, jednu z najbohatsich na svete, pokiai ide o mnozstvo exponatov a kompletnost ich vyberu. Budovanie a vyvoj Statneho musea vytvarnych umeni A.S.Puskina sa odlisuju od zvycajneho sposobu formovania muzei v 19. a na zaciatku 20. storocia, ktore vznikali spravidla uz zo zhromazdenych celistvych zbierok.

266 РУБ

похожие

Подробнее

Карел Плицка, Emanuel Poche Prochazky Prahou


V zaveru Prochazek jsou na fotografiich shrnuty vyrazne objekty soucasne prazske vsstavby, coz usnadnuje prohlidku tem, jez se chteji seznamit s vyraznymi vysledky socialisticke stavebni ery mesta. I zdejsou, stejne jako v casti historicke, jen typicke pfiklady umeleckych objektu, v souladu s umeleckohistoricksm zamefenim tohoto obrazoveho pruvodce Prahou. Nakonec uvadime navrh na nektere vslety v okoli Prahy s popisem stavebnich pamatek. Nakladatelstvt i autofi jsou pfesvedceni, ze nove vydani knihy takto uspofadane bude uzitecnejst, s moznosti vetsiho a sirsiho vyuziti nez puvodni ceska a nemecka verze.Издательство: Orbis Praha

500 РУБ

похожие

Подробнее

Roll Cage CEN GST GST-E

Фокси Браун Foxy Brown. Ill Na

Francis Carco Priatel maliarov


V jedno oktobrove popoludnie roku 1910 ste si mohli vsimnuf, ze z manzardiek a z atelicrov umelcov na Montmartri, na Montparnasse a v Latinskej stvrti vychadza mnoztsvo mladych maliarov a basnikov a jedni peso, ini metrom mieria ku Grand-Palais, kde sa otvaral Jesenny salon, co pre nich bolo skutocnou udalosfou. Hoci sa Picasso stavil so spolocnosfou, ze pride za nami na obed k otcovi Frcdemu do Lapina, neuznal za dobre ukazat sa; namiesto neho prisli vsak Max Jacob s monoklom na oku a obradnejsi nez inokedv, Maurice Ravnal, Andre Salmon a napokon aj Apollinaire, ktory pri tejto prilezitosti zvolal zo svojho vzdialencho Auteuil kubistov do siene, kde vvstavovali svoje exponaty.

106 РУБ

похожие

Подробнее

T010-1201-X111-04-NA 1201-X111/04-NA & T010-1201-X111/04-NA touch screen glass

Free shipping NA 482 472 D 580 572 776 774 original Timken import single row tapered roller

Kata Biathova, Viera Luxova Malba v Architekture


К problematike sucasneho monumentalno-dekorativneho prejavu na Slovensku do roku 1961. Издательство: Vydavatelstvo Slovenskeho Fondu Vytvarnych Umeni

279 РУБ

похожие

Подробнее

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.

149 РУБ

похожие

Подробнее

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.Издательство: Pallas

233 РУБ

похожие

Подробнее

AISET Shanghai Yatai NA (H) 8000 temperature controller -8430 thermostat

1301-X501/02-NA touch panel 1301-X50102-NA Screen NEW 100%,Fast Shipping

Luar Na Lubre Lubre. Cabo Do Mundo

Kingston HyperX Cloud HX-HSCL-SR/NA

Насос DAB NOVA 200 M-NA

Удлинители для вентиляторов Noctua NA-SEC2

Разветвитель для вентиляторов Noctua NA-SYC1

Адаптеры для снижения скорости вентиляторов Noctua NA-SRC7Комментарии


#novosti o rezkom padenii cen na krasnyu ikry zaiavili v rosrybolovstve #lwstfocus ip security camera 4mp 1440p poe dome night vision motion detection 4 #11 12mm souh sea gray natural pearl necklace 18 yellow clasp #make up for ever artist face color blush сменный блок для румян b306 #z004 electronic styling tools straightening irons curler 2 in 1 mini hair #3jnr 115 3 #7171136 #60w led moving head spot stage lighting 11 dmx channel hi quality big discount #meancat japanese acg gravity falls black backpack i got my eye on you nylon bag #sd 058 #fe an 3 12 #бюстгальтер dim цвет черный 065a_5ua размер 95c 80c #набор из 4 свечей декоративных 348 524 #jk 6r #1500ml min fda approved peristaltic pump #кеды на танкетке marina seval marina seval #аксессуар защитное стекло для apple iphone 8 plus svekla zs svap8plus #фигура садовая premium gips лягушка с лягушонком 15 х 18 5 20 см #lepin 01068 1139pcs heartlake city resort sets model building kits blocks bricks #интерактивная игрушка fotorama донеси и #qyi women brincos jewelry present 18k yellow #1pcs 100 original hiwin linear rail guide hgr30 l 100mm hgw30ca hgw30cc #перчатки боксерские reebok retail 10 oz boxing gloves purple rscb 11110pl #отвертка зубр 25063 2 100_z02 мастер cr v эргономичная двухкомпонентная рукоятка #high quality 168cm real silicone sex #make up for ever artist face color blush сменный блок для румян b302 #ноутбук lenovo yoga s730 81j0002lru platinum intel core i5 8265u 1 6 #nauka mvd zakrylo delo ob ekstremizme protiv glavy evreiskogo dvijeniia shahar #vera blum ve028awtrm47 #1set male plug female plug 7 16 gx12 aviation circular connector 2pin3pin4pin #термос арктика 702 400 400ml fruit #merrell me215amcpsi1 #ppl 20733122 #springfield sp014emeov03 #ldxh10 6620 special high power hair dryer home convenient constant temperature

Подпишитесь на новые товары в eto-omsk.ru