Novosti samolet ryhnyl na jiloi dom v brazilii eto-omsk.ru
logo eto-omsk.ru ETO-OMSK.RU | Личный кабинет | Контакты | Доставка товара

Ludo Petransky Seurat a Neoimpresionizmus


V map roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresio-nistov1 а о niekofko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte. Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo к skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia.

140 РУБ

похожие

Подробнее

Jaromir Homolka Goticka plastika na Slovensku


Maloktora krajina sa moze popySif tolkymi pokladmi gotickeho umenia na takom malom uzemi ako Slovensko. No dodnes u nas nevysla publikacia, ktora by zhodnotila rozsiahly vyskum pamiatok, umelecko-historicky spracovala a podala tak komplexny poMad na tuto stylovu epochu na uzemi Slovenska. Kniha Goticka plastika na Slovensku spracuva parcialnu temu, neprinasa suhrnne dejiny gotickej plastiky, je skor hlbsou sondou do tejto oblasti. Zameriava sa na obdobie jej vrcholneho rozmachu, neskoru gotiku, vsima si jej vztahy к umeleckym centram ovplyvnujucim domacu tvorbu, к Prahe, ale najma к Viedni a Krakovu; pokusa sa ju zaclenif do prudov stredoeuropskych a dochadza к niektorym nazorom, znacne sa rozchadzajucim s tradicnym chapanim zahranicnych autorov. Na zaklade dnesneho stavu skumania pamiatok a rozsiahleho studia mozno tvrdit, ze v slovenskej tvorbe sa uskutocnila do istej miery synteza oboch veducich centier strednej Europy, gerhaertovskej a pogerhaertovskej Viedne a Stossovho Krakova, dosahujuca umelecky vrchol v jednom zo slovenskych okruhov, v skole Majstra Pavla z Levoce, ktory v sulade so starsimi vyvinovymi tendenciami prehodnotil a pretvoril spominane vplyvy svojim dielom vysokej urovne; jeho skolsky okruh, organicky rozvinuty az po prace zrustikalizovane, zasiahol vyrazne nielen cely Spis a Saris, ale i stredoslovenske banske mesta. Narocne fotograficke spracovanie gotickej plastiky na Slovensku je poslednym umeleckym odkazom Tibora Hontyha, jedneho z tych mala vy...

460 РУБ

похожие

Подробнее

Фэнси Fancy. Na Hey Kiss Him Goodbye

Карел Плицка, Emanuel Poche Prochazky Prahou


V zaveru Prochazek jsou na fotografiich shrnuty vyrazne objekty soucasne prazske vsstavby, coz usnadnuje prohlidku tem, jez se chteji seznamit s vyraznymi vysledky socialisticke stavebni ery mesta. I zdejsou, stejne jako v casti historicke, jen typicke pfiklady umeleckych objektu, v souladu s umeleckohistoricksm zamefenim tohoto obrazoveho pruvodce Prahou. Nakonec uvadime navrh na nektere vslety v okoli Prahy s popisem stavebnich pamatek. Nakladatelstvt i autofi jsou pfesvedceni, ze nove vydani knihy takto uspofadane bude uzitecnejst, s moznosti vetsiho a sirsiho vyuziti nez puvodni ceska a nemecka verze.Издательство: Orbis Praha

500 РУБ

похожие

Подробнее

Фокси Браун Foxy Brown. Ill Na

Francis Carco Priatel maliarov


V jedno oktobrove popoludnie roku 1910 ste si mohli vsimnuf, ze z manzardiek a z atelicrov umelcov na Montmartri, na Montparnasse a v Latinskej stvrti vychadza mnoztsvo mladych maliarov a basnikov a jedni peso, ini metrom mieria ku Grand-Palais, kde sa otvaral Jesenny salon, co pre nich bolo skutocnou udalosfou. Hoci sa Picasso stavil so spolocnosfou, ze pride za nami na obed k otcovi Frcdemu do Lapina, neuznal za dobre ukazat sa; namiesto neho prisli vsak Max Jacob s monoklom na oku a obradnejsi nez inokedv, Maurice Ravnal, Andre Salmon a napokon aj Apollinaire, ktory pri tejto prilezitosti zvolal zo svojho vzdialencho Auteuil kubistov do siene, kde vvstavovali svoje exponaty.

106 РУБ

похожие

Подробнее

T010-1201-X111-04-NA 1201-X111/04-NA & T010-1201-X111/04-NA touch screen glass

Free shipping NA 482 472 D 580 572 776 774 original Timken import single row tapered roller

Kata Biathova, Viera Luxova Malba v Architekture


К problematike sucasneho monumentalno-dekorativneho prejavu na Slovensku do roku 1961. Издательство: Vydavatelstvo Slovenskeho Fondu Vytvarnych Umeni

279 РУБ

похожие

Подробнее

Ludo Petransky Seurat a neoimpresionizmus/ Сера и неоимпрессионизм


V maji roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresionistov a o niekoiko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte (olej, 1884-1886). Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo k skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia. A nielen k zrodu, ale i k nacrtnutiu jednej z tendencii, ktorou sa v nasledujucich desafrociach - v podstate az do sucasnosti - uberal maliarsky i socharsky vyvin. Celu tendenciu charakterizuje harmonizacne usilie vyplyvajuce z metodicky disciplinovanej tvorivej operacie Tudskeho ducha na hraniciach nekonecnej poezie a racionalnej geometrie. Seuratova vyzva k disciplinovanej skladbe obrazovej plochy, ktora zodpoveda vedeckej i technickej orientacii doby a Mada moznosf aktivneho zaclenenia do spolocenskej struktury, patri k najzavaznejsim odkazom prvych dobyvateTov novych umeleckych pevnin. Svedci o uprimnom hiadani zvazkov vytvarneho diela s bohatosfou Fudskej skutocnosti. Je nesporne, ze Georges Seurat i niektori dalsi majstri druhej polovice devatnasteho storocia chceli vytvorif novy zivotny styl, novu kulturu a...

191 РУБ

похожие

Подробнее

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.

149 РУБ

похожие

Подробнее

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.Издательство: Pallas

233 РУБ

похожие

Подробнее

AISET Shanghai Yatai NA (H) 8000 temperature controller -8430 thermostat

Самолет рухнул на жилой дом в США | НОВОСТИ UNM

Фото: ewscripps.brightspotcdn.com . В результате произошедшего погиб по меньшей мере один человек – пилот самолета.

Самолет рухнул на жилой дом в США - Nalatty - семейный очаг

Фото:ReutersВ момент аварии в доме находилась женщина и ее двое детей.

В США на жилой дом рухнул самолет

Фото:Carter Waide, twitterПилот двухмоторного самолета погиб на месте. О других жертвах инцидента информации пока нет.В американском штате Огайо произошла авиакатастрофа — двухмоторный самолет ...

Самолет рухнул на жилой дом в США | Новости в Мире

Reuters. В момент аварии в доме находилась женщина и ее двое детей. В в городе Уинтер-Хейвен, штат Флорида, потерпел крушение легкомоторный тренировочный самолет: машина упала прямо на частный ...

Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США

Летние варианты нарядов для девушек на 2016 год. Посмотрим новые...

Самолет рухнул на жилой дом в США

Двухмоторный самолет Piper PA-31 упал на жилой дом в американском городе Мадейра, штат Огайо.

Самолет рухнул на жилой дом в Подмосковье | Женский журнал

В четверг, 28 февраля, на жилой дом в подмосковной Коломне упал легкомоторный самолет.

Novosti samolet ryhnyl na jiloi dom v brazilii. Самолет рухнул на жилой дом в США | Новости в Мире

Reuters. В момент аварии в доме находилась женщина и ее двое детей. В в городе Уинтер-Хейвен, штат Флорида, потерпел крушение легкомоторный тренировочный самолет: машина упала прямо на частный ...

Самолет рухнул на жилой дом в Подмосковье - Nalatty ...

В четверг, 28 февраля, на жилой дом в подмосковной Коломне упал легкомоторный самолет.

1301-X501/02-NA touch panel 1301-X50102-NA Screen NEW 100%,Fast Shipping

Luar Na Lubre Lubre. Cabo Do Mundo

FPV 3.7v 5.8G Furious FatShark HD3 HDO DOM receiver for

Kingston HyperX Cloud HX-HSCL-SR/NA

Насос DAB NOVA 200 M-NA

Удлинители для вентиляторов Noctua NA-SEC2

Разветвитель для вентиляторов Noctua NA-SYC1

Адаптеры для снижения скорости вентиляторов Noctua NA-SRC7

Free Shipping!Unlocked Linksys PAP2T NA Unlocked With retail box PAP2 VOIP adapter gateway

Декоративный кожух Noctua NA-HC3 Chromax Black Swap for NH-D15 Series

Переходники для вентиляторов Noctua NA-SAC1

Удлинители для вентиляторов Noctua NA-SEC1

Michail Roscin Spomienka na annu


Предлагаем вашему вниманию книгу Spomienka na annuИздательство: Viera Mikulasova-Skridlova

186 РУБ

похожие

Подробнее

Набор насадок для ухода за салоном автомобиля Topperr NA 1Комментарии


#novosti samolet ryhnyl na jiloi dom v brazilii #зажигалка zippo цвет серебристый 3 6 х 1 2 5 6 см 37158 #dr 120 48 2 5a 120w 48v din rail switching power supply for led light free #rc car 1 10 hsp monster truck 94111 94108 whole metal upgrade kit 102010 102011 #new wmdoll sex doll head for silicone love toy for man sex #limited qck #куртка мужская regatta maxfield цвет синий rmw293 15 размер l 52 54 #best quality antique bronze kitchen faucet #korean style fox fur jacket women winter short wool coat for girls plus cotton #пуходерка для животных каскад размер xl 17500029 #jaromir homolka goticka plastika na slovensku #furniture latex modern removable and washable sofa #арсенал #gigi cosmetic labs vitamin e serum #sugaring pro #варочная панель газовая candy clg 64 sgn #сапоги для девочки счастливый ребенок цвет фиолетовый h701 6 размер 23 #homsecur 10 1inch multi apartment video audio #roswheel retro canvas bicycle carrier bag 50l rear rack trunk bike luggage back #а м таубе литвинова д миллер р с даглиш русско английский словарь #швейная машинка singer simple 3221 #батарейка varta longlife тип aa 1 5в 6 шт 43146 #хронограф 90 #кресло раскладное tramp fisherman ultra trf 041 зеленый #раковина ideal standard strada k078001 #пистолет клеевой 60вт блистер proconnect #владимир уcпенский апология математики #replacement projector lamp for epson 705hd s7 w7 s8 ex31 ex51 ex71 eb s7 x7 s72 #v view55377 #brand new original laptop keyboard for lenovo #балашов павел беспамятный #колготки sof tiki conte kids #sothys moisturizing ampoules сыворотка увлажняющая в ампулах 20 x 2 мл #guou watch women brand fashion casual watches 30m waterproof clock reloj mujer #four shoe teflon adjustable clutch system kit for 1 5 hpi baja 5b ss 5t 5sc

Подпишитесь на новые товары в eto-omsk.ru